صندوق فروشگاهی آئورس Aures مدل نینو Nino
صندوق فروشگاهی آئورس Aures مدل نینو2 NINÔII
صندوق فروشگاهی AURES Yuno
صندوق فروشگاهی AURES SANGO
Mini pc  رایانه های کوچک
TRP100 III  پرینتر
ODP 333 فیش پرینتر
OCD 300 صفحه نمایش
OLC 10.1  صفحه نمایش
SANGO Touchscreen صفحه نمایش لمسی
W-TOUCH  دبلیو تاچ
Sango Box رایانه های فشرده
ACCESSOIRES لوازم جانبی
J2 640
J2 680
J2 680 L
J2 690
J2 690L